Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

49m2 in 2024

Graag stellen we de geselecteerde kunstenaars voor de achtste jaargang van het project 49m2 aan jullie voor. Gedurende het jaar 2024 zullen Bo Emmens, Sanne Muiser, Qiaochu Guo en Marloes Vreeswijk te gast zijn als Artist in Residence in het Zaartpark. Iedere kunstenaar richt zich op een specifiek seizoen voor inspiratie, reflectie of om daarmee het experiment aan te gaan.


Bo Emmens – Winter 22-12-2023 / 19-03-2024
Als romantische landschapsmeter, -tekenaar en performative onderzoeker/verhalenmaker reist Bo Emmens (Amsterdam, 2001) Nederlandse steden af naar plekken om verslag te doen van het onaanzienlijke. Zoekend naar – en verhoudend tot – bevraagd en bezingt hij plekken met een onduidelijke of complexe geest. Voor het 49m2 project keert Emmens terug naar zijn fascinatie voor het uiterlijk van wetenschappelijk onderzoek: Vanuit de drang om alles wat los en vast zit op te meten, van grasspriet tot liefde, totdat er niks meer te meten valt en het complete bestaan begrepen kan worden.


Sanne Muiser – Lente 20-03-2024 / 19-06-2024
Als ontwerpend kunstenaar geeft Sanne vorm aan de omgeving om haar heen vanuit onderzoek naar het landschap. Ze observeert met al haar zintuigen en gaat de dialoog aan met alle entiteiten – van flora tot fauna.

Om in aanraking te komen met het Nederlandse landschap volgde ze de opleiding tot herder om de relatie tussen bodem, schaap en wol beter te begrijpen. Het vormde haar visie op de omgang met het schaap en de toepassing van wol. Door werkelijk de wereld van het schaap aan te raken en de cyclus van wol te leren kennen kwamen er nieuwe inzichten; geeft de mens vorm aan producten met wol of heeft de mens eigenlijk het schaap vormgegeven?


Qiaochu Guo – Zomer 20-06-2024 / 21-09-2024
Qiaochu Guo is geboren in Jingmen, China, en recentelijk gevestigd in Nederland. Hen is geïnteresseerd in hoe de gevestigde sociale structuur de lichaamservaringen beïnvloedt: vervreemding, verlatenheid, uitputting en ziekte, wat ertoe leidt dat diens werken spelen met het autonome transformerende potentiële lichaam van hacken, verslaan, ontwrichten en herstellen als strategieën. Diens werk beperkt zich niet tot een bepaald medium, maar wil op een plakkerige, dikke, wazige, doordringende manier worden overgebracht. Hen toonde werk in onder meer het Van Abbe Museum, Het Nieuwe Instituut, Framer Framed, Mediamatic, Garage Rotterdam en traden op in Flam #9, Worm, De Singel en Veem.


Marloes Vreeswijk – Herfst 22-09-2024 / 20-12-2024
Met haar werk bevraagt Marloes de context, zichzelf en haar omgeving. Ze vraagt zich af wat haar plek is en welke ruimte ze kan innemen. ‘Hoe verhoud ik mij tot wat er al is? Hoe interpreteer ik dit? Op welke manier beïnvloedt dit mijn werk?’ Hierbij werkt Marloes met de wrijving die ze voelt tussen het zijn van burger en kunstenaar.

Marloes visualiseert haar gedachtenwereld. Door zich als kunstenaar terug te trekken in haar eigen utopie, ervaart ze de vrijheid om haar eigen voorwaarden te bepalen en te verwezenlijken zonder voortdurend verantwoording af te leggen aan anderen. Door het gebruik van textiel, keramiek, kunststoffen, kralen en glitter brengt ze individuele elementen van haar utopie naar voren. Deze werken bevatten veel herkenbare elementen, maar dragen ook een vervreemding met zich mee. Wat is echt en wat niet?

 

Geplaatst op 18.12.2023.

Van: 21.12.2023
Tot: 20.12.2024

Het project 49m2 is een langlopend onderzoek naar de rol van kunst in de openbare ruimte. De locatie is het Zaartpark te Breda waar je een afgebakend stuk grond kunt vinden met een oppervlakte van 49m2 waar de gemeente Breda sinds 2016 geen onderhoud meer aan mag verrichten voor de komende 20 jaar. Volgens de overeenkomst die is gesloten met kunstenaar, en oprichter van 49m2, Gerrit-Jan Smit mag iedereen binnen deze 7 x 7 meter ingrijpen, behalve de plaatselijke overheid. Sinds 2020 heeft Witte Rook het project geadopteerd en wordt ieder seizoen een kunstenaar uitgenodigd om de plek voor drie maanden te observeren in relatie tot de omgeving, de passanten en het eigen werk. Alle werkperiodes worden in beeld en verhaal gepubliceerd en vormen een groeiend online archief van observaties.

Meer informatie over het project, de geschiedenis en de online publicaties vind je hier.