Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs

 Locatie Witte Rook

Vanaf 2023 is Witte Rook  gevestigd in de StadsGalerij om hier vanaf maart ons programma van werkperiodes, publicaties, presentaties en ons online platform voort te zetten. Niet alleen is het voor ons een nieuwe werkplek waar mooie nieuwe projecten vorm krijgen, we zijn ook zeer verheugd dat we hier gaan samenwerken met Stichting Tranzforma om de StadsGalerij verder te ontwikkelen als een plek waar werken en presenteren in elkaar overgaan. Het is van groot belang dat er in een stad altijd ruimte is voor ontmoeting en experiment op zichtbare en toegankelijke plaatsen. Daarom kijken we ontzettend uit naar deze samenwerking om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

Uiteraard zitten we in de tussentijd niet stil en gaat een groot deel van ons on- en offline programma gewoon door. Wil je meer weten over onze huidige projecten, en / of op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen? Volg onze social media of bezoek onze website.

Ons nieuwe adres is:
Oude Vest 34
4811 HT, Breda

 

Witte Rook is een door kunstenaars gedreven organisatie en online platform met als doel kunstenaars de mogelijkheid te bieden voor experiment en reflectie binnen hun praktijk. Het programma van Witte Rook bestaat uit werkperiodes, projecten, presentaties en een traject voor talentontwikkeling. Daarbij gaan we uit van het versterken van de positie van de kunstenaar door (artistiek) onderzoek en het delen van het kunstenaars proces door middel van online publicaties. In de werkperiodes en projecten die we organiseren ligt de nadruk op (online) storytelling, ontmoeting, participatie, digitale transformatie en publieke activiteiten als momentum in een doorgaand procedé.

In het programma van Witte Rook staat de stem van de kunstenaar centraal. Hiervoor koppelen we schrijvers aan kunstenaars voor duiding van hun werkproces en om de projecten meer context en verdieping te geven. De resultaten worden op het online platform gepubliceerd om bij te dragen aan het narratief van de kunstenaar. Witte Rook hecht bijzondere waarde aan het (be)schrijven als onderdeel van de kunstpraktijk en stimuleert naast de beschouwende blik van schrijvers ook kunstenaars om teksten te publiceren als onderdeel van hun praktijk of als autonoom werk. De afgelopen jaren heeft de focus binnen het programma zich verschoven naar langdurige (internationale) projecten met een thematisch karakter en maatschappelijk relevante vraagstukken waarin samengewerkt wordt met kunstenaars en professionals in verschillende disciplines of stadia van hun praktijk.

Witte Rook ontleent haar naam aan de betekenis van ‘een teken van goedkeuring’ wat staat voor de overtuiging om te vertrekken vanuit een nieuwsgierige en open houding. Zo heeft de organisatie de keuze gemaakt om in 2021 een digitale transformatie in gang te zetten met als doel om positie in te nemen in de digitaliserende wereld door een hybride werkwijze. Witte Rook heeft de afgelopen vijf jaar een Artist in Residence programma gevoerd aan de Stationslaan te Breda en zal vanaf januari 2023 zich vestigen op een nieuwe locatie in het centrum van Breda – StadsGalerij- en deze inzetten voor publieksgerichte activiteiten die de digitale infrastructuur van de organisatie ondersteund.

Witte Rook werkt op stedelijk niveau samen in Art Rendez Vous Breda, in de provincie in het talentontwikkelingsprogramma TalentHub Brabant, maakt deel uit van AIR platform Brabant, is aangesloten bij De Zaak Nu en De Kunst van Brabant en wordt gesteund door Kunstloc Brabant, Provincie Noord-Brabant,  Gemeente Breda , Mondriaanfonds,  stimuleringsfonds voor creatieve industrie en wooncorporatie ALWEL.

Adres

Stationslaan 111
4815 GW Breda

Per 1 oktober wordt ons nieuwe adres:
Oude Vest 34
4811 HT Breda

Contact

E info@witterook.nu
T +31 (0) 6 20796294

Social