Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Talentvolle jonge kunstenaars gezocht!

Open Call: talentvolle jonge kunstenaars gezocht voor een nieuw talentontwikkelingsprogramma genaamd ‘Inversie’. Ben jij nog geen drie jaar afgestudeerd aan een kunstacademie, maak je autonoom, onconventioneel werk en kan je kunstenaarschap een boost gebruiken? Meld je dan nu aan!

 Het talentontwikkelingsprogramma ‘Inversie’ heeft als doel om talentvolle jonge beeldend kunstenaars te begeleiden naar een zelfstandige beroepspraktijk. Inversie betekent omkering van de gewone orde. Niet iedere praktijk verloopt volgens hetzelfde stramien en niet elke kunstvorm is verkoopbaar. Daarom gaat het programma ‘Inversie’ uit van het verwerven van competenties die de kunstenaar kan gebruiken bij het inrichten van de eigen beroepspraktijk die niet per definitie volgens de meest vanzelfsprekende kanalen verloopt.

Het programma is er voor kunstenaars wiens werk niet binnen de traditionele verdienmodellen in de kunstwereld vallen, zoals verkoop via galeries en verzamelaars. Voor kunstenaars die onconventioneel en autonoom werk maken, zoals performancekunstenaars, installatiekunstenaars, maatschappelijk geëngageerde kunstenaars en conceptuele kunstenaars.

Over ‘Inversie’

‘Inversie’ maakt onderdeel uit van TalentHub Brabant en is een samenwerking tussen TAC (Temporary Art Centre) Eindhoven, Kunstpodium T Tilburg en Witte Rook Breda. Zij zullen elk de rol van mentor op zich nemen. Via individuele gesprekken bieden ze ondersteuning en zetten hun kennis, netwerk, faciliteiten en productiemiddelen in.

Bij ‘Inversie’ staat de kunstenaar centraal. Samen met je mentor stel je een individueel ontwikkelplan op gebaseerd op de resultaten van een nulmeting. Deze meting wordt uitgevoerd door Kunstloc Brabant en geeft inzicht in de ontwikkelbehoefte en kansen van jou als kunstenaar op het gebied van artistieke kwaliteit, ondernemerschap en werkhouding.

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat gestelde doelen behaald worden en er zo een sterkere positie ontwikkelt wordt als professioneel kunstenaar.

Termijn en opzet

Het programma heeft een looptijd van vijftien maanden, vanaf begin maart 2020 tot en met mei 2021.
Het traject bestaat uit drie fases waarin de volgende vragen centraal staan:
WAT? – werkhouding en duiding (van je eigen artistieke omgeving).
WAAROM? – inhoudelijke ontwikkeling (het ontwikkelen van je eigen vocabulaire).
HOE? – ondernemerschap (het zekeren van je vaardigheden).

Van jou verwachten we dat je gemiddeld twee dagen per week aan jouw ontwikkeling besteedt.
Aan de hand van het persoonlijk ontwikkelplan zijn er budgetten beschikbaar voor productie, materiaal, hang- en staangeld en reiskosten. Ook is er gage beschikbaar om tijd te reserveren voor op het atelier.
Deze worden, bij selectie, vooraf vastgelegd in een intentieverklaring met de kunstenaar.

Jij bent

  • woonachtig of werkzaam in Brabant en/of niet langer dan drie jaar afgestudeerd aan een (Brabantse) kunstacademie.
  • aantoonbaar actief op het artistieke vlak en maakt stappen binnen je eigen ondernemerschap.
  • ambitieus: je wilt jezelf graag verder ontwikkelen en investeren in je eigen praktijk.
  • gemotiveerd: motivatie is een belangrijk onderdeel van de selectie. We verwachten van jou commitment: jij investeert in je kunstenaarschap en neemt het traject serieus.
  • je werk is artistiek sterk, autonoom en onconventioneel.
  • je hebt een experimentele werkhouding en methodiek.

Aanmelden en selectie

Herken jij jezelf in het geschetste profiel, dan maken we graag kennis met je!
Stuur ons:
Je motivatie: Waarom denk jij dat je past bij ‘Inversie’? Welke stappen heb je nodig om jezelf verder te kunnen ontwikkelen? Waarom zou jij geselecteerd moeten worden? Maximaal 1000 woorden.
Beknopt ontwikkelplan: Waar sta je in je carrière en waar loop je tegen aan? Welke stappen zou je willen zetten binnen ‘Inversie’? Waar ligt je focus? Maximaal 500 woorden
Contactgegevens en website
CV en portfolio

Je kunt je inschrijven tot en met 26 januari 2020. De selectie vindt plaats in februari. Eind februari maken wij de geselecteerden bekend. ‘Inversie’ heeft plaats voor zes tot zeven talenten.

 Voor aanmelden, vragen en verdere informatie kun je contact opnemen met Anneke Cotrotsos via anneke@inversie.nu

Geplaatst op 06.01.2020.

Stationslaan 111, Breda, Nederland

Van: 15.01.2020
Tot: 26.01.2020

Kunstpodium T, TAC en Witte Rook zijn een samenwerking aangegaan om in 2020 jonge talenten tot drie jaar na hun afstuderen de mogelijkheid te bieden voor deelname de aan het talentontwikkelingsprogramma 'Inversie'. Talentontwikkeling is een van de programmalijnen binnen het regioprofiel Noord-Brabant. Een belangrijk aspect om de continue instroom van jong talent - dankzij de hoogstaande kunstvakopleidingen in de provincie - van een toekomstperspectief te voorzien. In de talenthub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen ondersteuning op maat via een netwerk van presentatie-instellingen, galeries, curatoren en andere (culturele) organisaties en professionals. Zij stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen ter beschikking. De hubs worden aan elkaar gekoppeld met een overkoepelend programma waarvan Kunstloc projectleider is. Op die manier ontstaat er ook een netwerk tussen de hubs en de verschillende talenten.

Beeld: opening van Apprentice Master expo #8: Good for Nothing | Kunstpodium T, locatie op foto: TAC Eindhoven, foto gemaakt door Klaartje Esch