Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Uitnodiging netwerkborrel bij Zomer van Zanetti

UITNODIGING 

Heb jij een fantastisch idee voor een kunstproject of evenement dat perfect past bij de visie van Witte Rook? Kom dan langs tijdens de netwerkborrel op 30 juni van 16.00 tot 19.00. In het kader van de tentoonstelling Zomer van Zanetti, die van 17 juni tot en met 30 juli te bezoeken is in de StadsGalerij te Breda, organiseert Witte Rook een borrel waarbij er de gelegenheid is om met het team in gesprek te gaan over jouw toekomstige plannen. In lijn met de tentoonstelling, die is gebaseerd op het voormalige kunstenaarscafé aan de haven, Zanetti Bar, wil Witte Rook ook ruimte scheppen voor nieuwe makers en experimentele projecten. Deze borrel is ook een gelegenheid om afscheid te nemen van projectcoördinator Roeliena Aukema, die vanaf 1 juli niet meer werkzaam is bij Witte Rook. Tegelijkertijd kun je meer te weten komen over het programma van Witte Rook in de StadsGalerij.

In 2022 heeft Witte Rook haar locatie aan de Stationslaan te Breda waar zij een Artist in Residence programma voerde verlaten, om vervolgens begin 2023 de StadsGalerij te betrekken als ruimte waar werken en presenteren samenkomen. Samen met Stichting Tranzforma organiseert Witte Rook het programma van de StadsGalerij door middel van verrassende tentoonstellingen, evenementen en projecten. Op 30 juni zal Esther van Rosmalen, artistiek leider van Witte Rook vertellen over wat deze verandering voor de organisatie en het programma betekent en nodigen we je uit om met ons van gedachten te wisselen over je werk. Daarbij is er de mogelijkheid om met een drankje de tentoonstelling te bekijken en om je eigen plannen te bespreken met het team.

De tentoonstelling Zomer van Zanetti is georganiseerd door Stichting Tranzforma en Giny Canjels. Zie de Facebookpagina van het evenement voor meer informatie over het randprogramma en de activiteiten die worden georganiseerd.

INVITATION

Do you have a great idea for an art project or event that fits perfectly with the vision of Witte Rook? Then stop by during the networking event on June 30 from 16.00 until 19.00. In the context of the exhibition Zomer van Zanetti, which can be visited from June 17th to July 30th at the StadsGalerij in Breda, Witte Rook is organizing a get-together where there will be an opportunity to discuss your future plans with the team. In line with the exhibition, which is based on the former artist cafe at the harbor, Zanetti Bar, Witte Rook also wants to create space for new creators and experimental projects. This get-together is also an opportunity to say goodbye to project coordinator Roeliena Aukema, who will be leaving the organization as of July 1st, and at the same time you can learn more about Witte Rook’s program at the StadsGalerij.

In 2022 Witte Rook left their location at the Stationslaan in Breda where they conducted an Artist in Residence program, and in early 2023 they moved into the StadsGalerij as a space where work and exhibiting come together. Together with Stichting Tranzforma, Witte Rook organizes the program of the StadsGalerij through surprising exhibitions, events and projects. On June 30th, Esther van Rosmalen, artistic director of Witte Rook will talk about what this change means for the organization and the program, and we invite you to exchange thoughts with us about your work. There will also be the opportunity to view the exhibition with a drink and to discuss your own plans with the team.

The exhibition Zomer van Zanetti is organized by Tranzforma Foundation and Giny Canjels. See the event’s Facebook page for more information about the context program and activities being organized.

Geplaatst op 16.06.2023.

Van: 30.06.2023
Tot: 30.06.2023

Concreet:
Netwerkborrel
Locatie: StadsGalerij, Oude Vest 34, Breda
Datum: 30 juni 2023
Tijd: 16.00 tot 19.00
Openingswoord: 17.00


Concretely:
Networking event
Location: StadsGalerij, Oude Vest 34, Breda
Date: June 30th 2023
Time: 16.00 until 19.00
Opening word: 17.00