Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs

Electron gaat op in Witte Rook

Vijf vragen over de veranderingen binnen de kunstinstelling Electron.

Waarom een andere naam?

Als kunstinstelling gaat Electron voortaan Witte Rook heten. Witte Rook bestaat al langer in de vorm van een online platform. Als organisatie hebben we hiervoor de basis gelegd samen met andere kunstenaars die ook de behoefte voelen om meer aandacht en inhoud te geven aan wat er speelt in het kunstenveld. Deze wens ontstond al toen we nog gehuisvest waren in het voormalig fabriekspand Electron. In die situatie was het soms diffuus waar de organisatie voor stond, nevenactiviteiten zoals verhuur waren hoofdzaak geworden. We waren echter al aan het veranderen maar hoe kun je dat duidelijk maken? Een verhuizing is een eerste stap in die richting maar nu zijn er ineens twee Electron‘s want het pand zelf heeft ook die naam. Deze vraag hebben we ook voorgelegd aan een groep betrokkenen zoals wat doen we goed, wat kan beter, wat heeft het kunstenveld hier nodig en moeten we dan nog Electron heten? Wat we al vermoeden werd duidelijk, verander van naam want anders kun je nooit je koerswijziging duidelijk maken, laat verschillende processen simultaan lopen want die mogelijkheid is er, denk na over de nieuwe idealen want daar lag niet meer de focus op, en laat het vooral aan de buitenwereld weten en wees daar waar het spanningsveld is.

Wat zijn de idealen?

Witte Rook heeft als betekenis ‘een teken van goedkeuring’ en is een term die vaak in de journalistiek gebruikt wordt, wat weer een referentie is naar het geschreven woord, een belangrijk aspect van het platform. Maar Witte Rook staat ook voor een vluchtige variant van de White Cube, ofwel Witte Kubus. Een statussymbool waartoe lang niet alle kunstenaars zich toe willen of kunnen verhouden. Voor ons is Witte Rook een vertrekpunt, de locatie waar we nu zitten is een thuis voor de kunstenaars van waaruit ze verder de wereld in kunnen trekken. Kunstenaars en kunstwerken of projecten beperken zich allang niet meer tot een witte muur, die zoeken hun weg en als Witte Rook willen we dat volgen en bevorderen. Het proces van de kunstenaars, hun ideeën maar bijvoorbeeld ook die van curatoren, tentoonstellingsmakers of organisaties. We leggen inhoudelijke connecties die nu informatief zijn met als ideaal dat in de nabije toekomst er ook projecten en ideeën gepubliceerd worden voordat ze zijn uitgevoerd. En daarmee als Witte Rook bijdragen aan het bij elkaar brengen van personen en ideeën, en dat aan iedereen laten weten.

Waarom is een onlineplatform belangrijk?

Het online platform is, om het praktisch te beschrijven, een eigen mediakanaal voor kunstenaar en maker waar artikelen te lezen zijn over en door hen geschreven. Witte Rook staat voor het zelforganiserende vermogen van de kunstenaar vanuit een inhoudelijk standpunt, omdat behalve ateliers en presentatieruimte het belangrijk is dat zij kunnen vertellen waar hun werk over gaat. Juist publicaties zijn voor kunstenaars steeds belangrijker om op hun naam te hebben staan.

Online is dan ook een belangrijk middel om zichtbaar te zijn, met name social media, maar de druk is ook heel groot. Snelheid staat voor succes, hoe meer je doet op social media hoe succesvoller je uitstraling is naar buiten toe. Maar het kwalitatieve goede verhaal wordt te weinig verteld. Met Witte Rook gebruiken we de snelheid, maar plaatsen het in een heldere omgeving met een divers aanbod en houden deze informatie beschikbaar. Door samen die verhalen naar buiten te brengen is het platform een aanvulling is op individuele websites. Er wordt direct gelinkt, zodat degene die jouw artikel leest zich ook direct kan verdiepen in je werk. De manier waarop geeft ook gelegenheid om op een andere wijze te vertellen over het eigen werk zoals bijvoorbeeld bij interviews het geval is. Het is vaak een stuk begrijpelijker dan een artist statement en daarmee ook voor een breder publiek interessant.

Wat gaat er precies gebeuren de komende tijd?

Als organisatie werken we als een modulair systeem dat nauw met elkaar samenhangt. Het online platform is één van de belangrijke activiteiten waarmee we connecties leggen met kunstenaars, organisaties en publiek. De kunstenaar en het proces staat bij Witte Rook centraal en daarvoor willen we een thuis zijn. Door werkperiodes aan te bieden, als Artist in Residence, door exposities en of presentaties op een werkperiode te laten volgen zoals we eerder al deden bij WKNDX, geven we makers gelegenheid om zich even af te zonderen om zich op hun werk te focussen. Dat alles wordt uiteraard op het online platform gevolgd. Werkperiodes zijn belangrijke momenten om na te denken over presentatie en daarna weer naar buiten te treden. Daarvoor zijn we een doorgeefluik, het hoeft namelijk niet allemaal binnen onze muren te blijven, sterker nog, de ontmoeting met anderen is een moment om ervaringen te delen. Dat kan in een intieme of museale setting zijn, maar ook in de buitenruimte. En juist in die buitenruimte zijn we ook actief, in de wijk waar we nu zitten hebben we al veel mooie projecten gedaan, of projecten waar we inspiratie gehaald hebben uit de wijk. En we zijn bezig met bedrijven om door samen te werken aanleidingen te creëren voor nieuwe projecten. Wij en de kunstenaars leren meer over hun bedrijfsvoering, over de materialen en diensten wat meestal besloten gebieden zijn. De bedrijven worden gestimuleerd om anders te kijken naar hun dagelijkse praktijk en het verhaal dat daarin verborgen zit vanuit een ander perspectief te bekijken.

Hoe verhoudt het online en offline zich tot elkaar?

Het hangt allemaal heel nauw samen, het gaat over de ontwikkelingen in de kunstenpraktijk. We bieden gelegenheid aan kunstenaars om zich even terug te trekken zodat er de mogelijkheid is voor verdieping en onderzoek. Vooral bij Artist in Residence is dat een belangrijk gegeven waarvoor er momenteel ook flink aan getrokken wordt door Brabantse instellingen om dit een prominent onderdeel te maken van de Brabantse infrastructuur. Maar daarnaast is er altijd het moment hoe te presenteren, hoe draag je dit uit naar buiten, hoe maak je anderen deelgenoot van je werkproces. Dat is waar het onlineplatform een rol speelt, door de werkperiode niet alleen af te sluiten met een publiek moment, maar ook een inhoudelijke terugkoppeling. En natuurlijk de openbare ruimte opzoeken, het publiek domein, waar veel mogelijkheden zijn die steeds meer tot het speelveld van de kunstenaar gaan horen. Heel zichtbaar maar ook daar is het altijd de vraag wat is het en waarom, ook die informatie publiceren we waarmee we enerzijds een database vormen van kunstenaars en projecten en anderzijds het kunstenveld inzichtelijker maken voor iedereen die interesse heeft.


 
Auteur:
Esther van Rosmalen

Liniestraat 111, Breda, Nederland

Stichting Electron is de in 2009 opgerichte organiserende kracht achter Electron: Motor voor kunst & vormgeving. Voorheen gevestigd in een voormalig fabriekspand aan de Speelhuislaan. Electron biedt een podium en functioneert als ontmoetingsplaats waar makers, opleidingen, culturele instellingen en het publiek met elkaar in aanraking komen en de actuele ontwikkelingen op het gebied van vormgeving en beeldende kunst. Electron weet dit te bewerkstelligen door wisselend in de functie van initiator, partner of facilitator op te treden.

Electron is een open organisatie met oog voor ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op het handelen van kunstenaars en kunstuitingen. Electron verkent de mogelijkheden om artistieke veranderingen in opvatting, beleving en weergave in een maatschappelijke context te plaatsen.

Electron is sinds 1 april veranderd van koers en pand. Na jaren van mooie activiteiten, expo's, evenementen en meer is het tijd voor een nieuwe weg en een frisse wind. We gaan inzetten op projecten in de publieke ruimte, in Liniekwartier en Drie Hoefijzers, gebieden in opkomst met enorme potentie. Dat betekent volop ruimte voor werkprocessen van kunstenaars in de openbare ruimte, die we in woord, beeld en actie op de voet gaan volgen en tonen via het online platform Witte Rook.

De nieuwe locatie aan Liniestraat (111) maakt deel uit van de Bredase spoorzone waar (voormalige) industrie en woonwijk in elkaar overgaan. Overeenkomstig met de trend om stedelijke spoorzones te integreren, in plaats van isoleren, en culturele bestemmingen te stimuleren kan Electron lokaal opereren en tegelijkertijd een bovenlokaal bereik bewerkstelligen.

Stichting Electron ontvangt steun van de gemeente Breda en bkkc - provincie Noord-Brabant.

De foto is een werk van Esther Schaminée die zij heeft gemaakt tijdens een werkperiode bij Witte Rook mei 2017.

 
uit de archieven:
Don’t be evil
Niet voor iedereen is het bekend dat Google een motto heeft, zij het officieus, te weten Don’t be evil. Menigeen zal daar de nod...
 
WKNDX:
Evelien Seegers over de Romantiek en stilstaan bij alledaagse schoonheid
"Het documenteren en verzamelen van schoonheden, objecten of momenten voelt voor mij als een natuurlijk proces. Toen ik  aan het ...
Door: Gastauteur
 
recensie:
In de ban van BredaPhoto
Na een maand lang verschillende locaties te hebben afgestruind is BredaPhoto tot een einde gekomen. De grote billboards die door d...