Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Studio Linie

Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt wordt bij Witte Rook naar buiten te brengen in de wijk waar Witte Rook is gevestigd. Hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd om hun werkplek een tijdje in de multiculturele wijk Liniekwartier te situeren en de interactie met de bewoners op te zoeken. Samen met de kunstenaars bedenken we een aanleiding met een verhaallijn en uitgangssituatie om zo dicht mogelijk op de actualiteit te zitten en te onderzoeken wat er speelt in de omgeving.

Witte Rook is een langdurige samenwerking aangegaan met woningcorporatie ALWEL en heeft verschillende projecten gerealiseerd gericht op doorontwikkeling en continuïteit. Binnen de projecten is het belangrijk dat er sprake is van een gelijkwaardige samenwerking tussen kunstenaars en bewoners. Hiervoor werkt Witte Rook ook samen met kunstenaars en organisaties die binnen een andere discipline een autonome positie innemen.

De naam Studio Linie is de overkoepelende naam voor deze werkperiodes in en met de wijk zoals onder andere Harmonie in de Linie. Door te anticiperen op een verandering in de wijk door herontwikkeling is er een compositie gemaakt door Bart van Dongen waarin elementen zijn opgenomen die kenmerkend zijn voor de omgeving en in de buitenlucht uitgevoerd door muziekvereniging Vondel. In samenwerking met Dansnest is er een choreografie gemaakt die gebaseerd is op de muziek, uitvoering en de omgeving.

In een andere projectvorm is het principe van een kunstroute onderzocht. Malou van Doormaal gaf deze publieksvorm een performatief karakter waarmee zij aan de interventies en installaties van kunstenaars in de wijk verschillende verhalen verbond. Studio Linie is ook de naam van een project waarin de kunstroute een nieuwe vorm kreeg door de beperkende maatregelen ten aanzien van publiek wegens Corona. Samen met vormgever Niels Visser is het idee van promotie en vormgeving ingezet om niet publiek te genereren, maar te verbinden door de kunstinterventies herkenbaar te maken voor de argeloze voorbijganger. De taal van de vormgeving werd ingezet om een fictief bedrijf voor creatieve uitwisseling te lanceren. Onderdeel hiervan is het plaatsen van een semi- permanent kunstwerk door Floor Snels in de vorm van een tafel gemaakt voor en door de buurt. Dit maakt deel uit van het renovatieproces en wijkontwikkeling van Alwel en Gemeente Breda. De activiteiten rondom dit werk en presentatie zijn onderdeel van het programma van Witte Rook in 2021 te Liniekwartier met als werktitel TafeLinie.

 

Foto: project Harmonie in de Linie door Lise Sore.