Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
 

ruimteCAESUUR


Sinds 1995 worden er in ruimteCAESUUR tentoonstellingen actuele, hedendaagse kunst gemaakt, vanaf 1999 aan de Lange Noordstraat 67 in Middelburg.
Scheppende kunsten, aansluitend bij het hedendaagse kunstdiscours, zijn altijd de leidraad voor een tentoonstelling, maar ook een historisch en sociaal perspectief bepalen mede onze keuze.


ruimte
CAESUUR staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars wordt een podium geboden ten einde in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen binnen de jaarplanning van ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in.

ruimteCAESUUR is een particulier initiatief, zonder enig winstoogmerk, met als vaste kern Willy van Houtum en beeldend kunstenaar Hans Overvliet; zij vormen het bestuur van stichting Caesuur.

Willy en Hans worden bijgestaan door een team van professionals die ook op vrijwillige basis projecten ondersteunen en mee realiseren: Giel Louws, beeldend kunstenaar | tentoonstellingsmaker | curator en Dani Ploeger, kunstenaar / theoreticus.

teamCAESUUR laat zich inspireren door ‘Take Care’ van Anthony Huberman. Klik hier voor de PDF van dat artikel.

ruimteCAESUUR