Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Open Call: Kunst in de openbare ruimte / art in public space

Witte Rook is op zoek naar kunstenaars met ambities en/of ervaring met kunst in de openbare ruimte. De locatie is het Wilhelminapark in Breda waarbij in september van start wordt gegaan met een visietraject voor kunsttoepassingen. Hiervoor wordt specifiek gedacht aan kunstenaars die werken met licht, audio, storytelling of met natuurlijke of biologische elementen zoals flora en fauna.

Aanleiding
Het Wilhelminapark is een van de oudste parken van Breda en toe aan een opfrisbeurt waarbij ook een nieuwe visie nodig is over het park zelf en specifiek met betrekking tot de rol van kunst in dit park. De gemeente Breda heeft kunstinitiatief Witte Rook gevraagd om deze te ontwikkelen samen met de bewoners, gebruikers én kunstenaars. In de visie van Witte Rook speelt kunst daarin een rol door het bestaande in een nieuw perspectief te plaatsen om zo het park op andere manieren te kunnen beleven.

Kunst in het park
Het plan bestaat uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer kunst in het Wilhelminapark met als uitgangspunt dat de aard van het park gerespecteerd wordt en dat er tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden ontstaan om een andere beleving aan het park toe te voegen. Hiervoor vragen we een viertal kunstenaars om voorstellen te ontwikkelen om het park nieuw elan te geven. 

Wil je meer weten over deze opdracht, of heb je belangstelling om je hiervoor aan te melden, kijk hier voor meer informatie en / of stuur dan een mail naar info@witterook.nu. De open call sluit op 4 september 2023.

[EN]

Witte Rook is looking for artists with ambitions and/or experience with art in public spaces. The location is the Wilhelminapark in Breda, where a vision process for art applications will start in September. For this, specific consideration is being given to artists who work with light, audio, storytelling or with natural or biological elements such as flora and fauna.

Cause
Wilhelmina Park is one of Breda’s oldest parks and is in need of a facelift, which also requires a new vision on the park itself and specifically on the role of art in it. The municipality of Breda asked art initiative Witte Rook to develop this vision together with residents, users and artists. In Witte Rook’s vision, art plays a role by placing the existing in a new perspective in order to experience the park in different ways.

Art in the park
The plan consists of exploring the possibilities for more art in Wilhelmina Park on the basis of respecting the nature of the park while creating new opportunities to add a different experience to the park. To this end, we are asking four artists to develop proposals to give the park new impetus. 

If you want to know more about this assignment, or are interested in applying, look here for more information and / or send an email  to info@witterook.nu. The open call closes on 4 September 2023.

Geplaatst op 13.07.2023.

Van: 17.07.2023
Tot: 04.09.2023