Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs

Inversie: nieuwe talenthub beeldende kunst in Brabant

Drie beeldende kunstorganisaties in Brabant ontvangen subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het ontwikkelen van een talenthub. Temporary Art Center Eindhoven, Kunstpodium T Tilburg en Witte Rook Breda zijn een samenwerking aangegaan om in 2020 jonge talenten tot drie jaar na hun afstuderen de mogelijkheid te bieden voor deelname aan het talentontwikkelingsprogramma Inversie.

Talentontwikkeling is een van de programmalijnen binnen het regioprofiel Noord-Brabant. Een belangrijk aspect om de continue instroom van jong talent – dankzij de hoogstaande kunstvakopleidingen in de provincie – van een toekomstperspectief te voorzien. Daarom hebben Kunstpodium T (Tilburg), TAC (Eindhoven) en Witte Rook (Breda) een talenthub voor de beeldende kunst ontwikkeld. In de talenthub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen ondersteuning op maat via een netwerk van presentatie-instellingen, galeries, curatoren en andere (culturele) organisaties en professionals. Zij stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen ter beschikking. De hubs worden aan elkaar gekoppeld met een overkoepelend programma waarvan Kunstloc projectleider is. Op die manier ontstaat er ook een netwerk tussen de hubs en de verschillende talenten.

Talentontwikkelingsprogramma Inversie

Het talentontwikkelingsprogramma Inversie heeft als doel talentvolle jonge beeldend kunstenaars te begeleiden naar een zelfstandig opererend niveau. Jonge kunstenaars zijn in de meeste gevallen kwetsbaar. Ze hebben zich nog niet bewezen en moeten vaak hun sporen nog verdienen. Talent is niet hetzelfde als ervaring: het is niet aan leeftijd gebonden en weet zich vaak, hoe pril ook, te manifesteren. Niet alle praktijken lopen volgens dezelfde richtingen, niet elke kunstvorm is verkoopbaar. Het programma Inversie, omkering van de gewone orde, brengt  mogelijkheden en competenties naar de voorgrond die kunstenaars kunnen gebruiken ter ondersteuning – dan al niet inrichting – van hun eigen beroepspraktijk.

Als actieve organisaties in het Brabantse kunstenveld werken Kunstpodium T, TAC en Witte Rook nauw samen met kunstenaars en signaleren dat er verschillende behoeftes zijn om tot ontwikkeling te komen. Niet alleen de presentatie, maar ook het vergaren van kennis, verschillende vormen van reflectie en middelen voor zelforganisatie. Als individuele organisatie kunnen we daarin niet altijd voldoende acteren, maar door bundeling van onze inzichten, specialisaties én netwerk kunnen we die verbindingen wel leggen.

Bij aanvang stellen de mentoren en de projectcoördinator samen met het talent een individueel ontwikkelplan op waarmee het talent de eigen beroepspraktijk structureel vorm leert geven. Elk talent wordt gekoppeld aan één mentor, gemiddeld twee kunstenaars per mentor, samen observeren ze het traject door met regelmaat met het talent de voortgang te bespreken. Dit ontwikkelplan werkt het talent uit in een looptijd van vijftien maanden, waarbij niet alleen vaardigheden worden geleerd, maar ook het onderzoek naar een toekomstperspectief.

TAC
TAC (Temporary Art Centre) te Eindhoven is een plek voor kunst en talentontwikkeling. TAC biedt tachtig werkruimtes en ateliers voor startende professionele kunstenaars uit uiteenlopende disciplines en programmeert tentoonstellingen, lezingen, workshops en een muziekprogramma. TAC stimuleert en maakt het eigen initiatief van kunstenaars mogelijk die vanuit zelforganisatie tot presentatie komen. Hierbij stelt TAC de werkhouding centraal bij aanvang van de projecten en samenwerkingen. De WAT vraag staat aan het begin van de samenwerking: WAT is het project, WAT is het doel en WAT en wie wordt beoogd te bereiken?

Kunstpodium T
Kunstpodium T te Tilburg richt zich sinds de oprichting in 2007 op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunst. De doelstelling is om de ontwikkeling van (professioneel) kunsttalent te ondersteunen in de startende fase van hun carrière, door middel van diverse projecten. Het Apprentice Master project biedt een intensief samenwerkingstraject tussen net afgestudeerde kunstenaars van diverse academies (de Apprentices) en ervaren kunstenaars (de Masters). Het project ARTpart is een laagdrempelige helpdesk voor de kunstenaar om in gesprek te gaan over actuele vragen: praktisch of inhoudelijk. In haar projecten maakt Kunstpodium T zichtbaar HOE het netwerk en de culturele infrastructuur in elkaar steekt en HOE (startende) kunstenaars hierin hun plek kunnen vinden.

Witte Rook
Witte Rook te Breda opereert als een online en offline platform dat zich richt op het geschreven woord, het authentieke beeld en kunstenaarsprocessen. Als residentieplek voor kunstenaars biedt Witte Rook korte en lange werkperiodes voor reflectie, onderzoek en productie. Het online platform biedt inspiratie, kennisdeling en ondersteunt de actuele en zoekende vorm van de hedendaagse beroepspraktijk door publicaties en online zichtbaarheid. Witte Rook onderzoekt met kunstenaars WAAROM: welke processen zijn noodzakelijk voor de reflectieve aspecten van de kunstpraktijk ter ontwikkeling en duiding?


 
Auteur:
Esther van Rosmalen

 
Auteur:
Kyki Vermaire

Stationslaan 111, Breda, Nederland

Kunstpodium T, TAC en Witte Rook zijn een samenwerking aangegaan om in 2020 jonge talenten tot drie jaar na hun afstuderen de mogelijkheid te bieden voor deelname de aan het talentontwikkelingsprogramma 'Inversie'. Talentontwikkeling is een van de programmalijnen binnen het regioprofiel Noord-Brabant. Een belangrijk aspect om de continue instroom van jong talent - dankzij de hoogstaande kunstvakopleidingen in de provincie - van een toekomstperspectief te voorzien. In de talenthub krijgen talenten die door de sector zelf worden uitgekozen ondersteuning op maat via een netwerk van presentatie-instellingen, galeries, curatoren en andere (culturele) organisaties en professionals. Zij stellen kennis, faciliteiten en productiemiddelen ter beschikking. De hubs worden aan elkaar gekoppeld met een overkoepelend programma waarvan Kunstloc projectleider is. Op die manier ontstaat er ook een netwerk tussen de hubs en de verschillende talenten.

Beeld: opening van Apprentice Master expo #8: Good for Nothing | Kunstpodium T, locatie op foto: TAC Eindhoven, foto gemaakt door Klaartje Esch

 
15.01.2020
Talentvolle jonge kunstenaars gezocht!
Open Call: talentvolle jonge kunstenaars gezocht voor een nieuw talentontwikkelingsprogramma genaamd ‘Inversie’. Ben jij nog ...