Over Witte Rook

Posted on April 21st, 2016 by Admin

Witte Rook heeft als missie het bieden van tijd, ruimte en context aan kunstenaars voor het aangaan van het experiment, het reflecteren op de eigen praktijk en het onderzoeken van inhoudelijke verdieping gerelateerd aan het eigen werkproces.

Witte Rook versterkt hiervoor de verbinding tussen kunstenaars, de publieke ruimte en de maatschappij door kunst vanzelfsprekend onderdeel uit te laten maken van de omgeving ofwel de samenleving. Ook de online ruimte, waar een groeiend deel van wereldbevolking zich dagelijks bevindt, ziet Witte Rook als onderdeel van de publieke ruimte en als een plek waar juist de kunstenaar het verschil kan maken. De fysieke en de virtuele wereld is in die zin één geheel waarbij het van belang is om kunstwerken of projecten die zich niet nadrukkelijk als zodanig manifesteren herkenbaar te maken. Digitalisering is een transitie-opgave die kansen biedt om nieuw publiek te bereiken, crossovers met andere domeinen aan te gaan en artistieke vernieuwing mogelijk maakt.

Om dit nader te kunnen beargumenteren legt Witte Rook in haar visie de focus op het proces, wederkerigheid en het ontwikkelen van een narratief om kunstuitingen toe te voegen aan het (collectief) geheugen van de wereld door dit te faciliteren, te publiceren, te registreren en het agenderen  van actuele vraagstukken.

Vanaf 2023 is Witte Rook gevestigd in de StadsGalerij met een nieuw programma van werkperiodes, publicaties en presentaties. In samenwerking met Stichting Tranzforma zullen we de StadsGalerij – een rijksmonument in het centrum van Breda – verder ontwikkelen als een plek waar werken en presenteren in elkaar overgaan. Het is van groot belang dat er in een stad altijd ruimte is voor ontmoeting en experiment op zichtbare en toegankelijke plaatsen.

Ons nieuwe adres is:
Oude Vest 34
4811 HT, Breda

 

 

Witte Rook is een door kunstenaars gedreven organisatie met een residency programma zonder vaste locatie. Met een speciale interesse voor digitalisering in de kunsten en een focus op artistiek onderzoek, biedt Witte Rook in het programma kunstenaars tijd, ruimte en context* door in de projecten de interactie aan te gaan met het fysieke en het digitale. Witte Rook richt zich specifiek op het beschrijvende, verhalende en onderzoekende in tekst, beeld en geluid om de stem van de kunstenaar te laten horen en het proces als onderdeel van het kunstwerk te duiden. Hiervoor werkt Witte Rook samen met diverse auteurs, zoals curatoren, kunstbeschouwers, onderzoekers, kunsthistorici en schrijvende kunstenaars. Als drager van de verhalen en publicaties rondom de projecten ontwikkelt Witte Rook een nieuwe site die vanaf juni 2023 het huidige platform dat in 2016 is opgericht zal vervangen.

Witte Rook ontleent haar naam aan de betekenis van ‘een teken van goedkeuring’ wat staat voor de overtuiging om te vertrekken vanuit een nieuwsgierige en open houding. De wolk in het logo refereert aan The Cloud; de vanzelfsprekendheid van digitalisering binnen de kunsten en het aanleggen van een archief van kunstenaarsverhalen. Kunstenaars en kunstprojecten beperken zich allang niet meer tot een witte muur, maar zoeken hun eigen weg. Witte Rook als tegenhanger van de White Cube, volgt en bevordert deze beweging door het faciliteren, publiceren, registreren en initiëren van inhouden en contexten.

De afgelopen jaren heeft de focus zich verschoven van vaste werkperiodes naar langdurige projecten met een thematisch karakter gericht op maatschappelijk relevante onderwerpen zoals o.a. migratie, moederschap, authenticiteit, ecologie, sociale cohesie en duurzaamheid. Vooral het laatste heeft Witte Rook ertoe doen besluiten om een eerste stap te zetten naar een groenere werkwijze en niet langer de kunstenaar te vragen om te produceren, maar in collaboratie de inhoudelijkheid van het werkproces te onderzoeken en bestaande kunstwerken of projecten door te ontwikkelen. De kunstenaars die deelnemen aan het programma bevinden zich in verschillende stadia van hun praktijk of werken met verschillende disciplines. Specifiek voor startende kunstenaars met een Brabantse connectie  is het talentontwikkelingsprogramma Inversie dat in samenwerking met Kunstpodium T, TAC, Grafisch Atelier Den Bosch, Willem Twee Kunstruimte en Stedelijk Museum Breda wordt uitgevoerd.

Witte Rook werk op stedelijk niveau samen in Art Rendez Vous Breda, in de provincie in het talentontwikkelingsprogramma TalentHub Brabant, maakt deel uit van AIR platform Brabant, is aangesloten bij De Zaak Nu en De Kunst van Brabant en wordt gesteund door Kunstloc Brabant, Provincie Noord-Brabant,  Gemeente Breda , Mondriaanfonds,  stimuleringsfonds voor creatieve industrie en wooncorporatie ALWEL.

Het team van Witte Rook bestaat uit:

Artistiek leider Esther van Rosmalen – esther@witterook.nu
Zakelijke en artistieke leider en de vaste auteur n.a.v. studiogesprekken bij Van Gogh AiR, verantwoordelijk voor de Spanje projecten, onderzoeker digitale transformatie (Entrepot), project De Octopus, programma Inversie en mentor talenten.

Projectleider Eef Schoolmeesters – eef@witterook.nu
Projectleiding, communicatie, verantwoordelijk voor de wijkprojecten zoals Studio Linie en alle vervolgactiviteiten van het programma, project 49m2, project De Octopus, en tot en met 1 oktober 2022 voor het Artist in Residenceprogramma en doorontwikkeling van het nieuwe residencyprogramma.

Projectleider Manuela Porceddu manuela@witterook.nu
Projectleiding, communicatie, verantwoordelijk voor project Wilhelminapark en alle vervolgactiviteiten van het programma, en ontwikkeling nieuwe projecten.

Stagiaire Cristina Materassi – cristina@witterook.nu
Ermasmusprogrogramma en verantwoordelijk voor het cureren van de overzichtstentoonstelling 2023.

 

* Wat tijd en tempo beïnvloedt – chronotopen als concept uit de literatuurtheorie zoals beschreven in Contemporary Artist Residencies, Reclaiming Time and Space: Pascal Gielen red.