Contact

Posted on April 21st, 2016 by Admin

Nieuwe locatie Witte Rook

Per 1 januari 2023 verhuist Witte Rook  naar de StadsGalerij om hier ons programma van werkperiodes, publicaties, presentaties en ons online platform voort te zetten. Niet alleen is het voor ons een nieuwe werkplek waar mooie nieuwe projecten vorm krijgen, we zijn ook zeer verheugd dat we hier gaan samenwerken met Stichting Tranzforma om de StadsGalerij verder te ontwikkelen als een plek waar werken en presenteren in elkaar overgaan. Het is van groot belang dat er in een stad altijd ruimte is voor ontmoeting en experiment op zichtbare en toegankelijke plaatsen. Daarom kijken we ontzettend uit naar deze samenwerking om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

Uiteraard zitten we in de tussentijd niet stil en gaat een groot deel van ons on- en offline programma gewoon door. Wil je meer weten over onze huidige projecten, en / of op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen? Volg onze social media of bezoek onze website.

Ons nieuwe adres wordt:
Oude Vest 34
4811 HT, Breda

 

Witte Rook is een Artist in Residence en online platform voor onderzoek, talentontwikkeling en inspiratie en stelt hierbij het proces van de kunstenaar centraal. Witte Rook als vluchtige variant van de White Cube bevraagt het onderscheid tussen de fysieke openbare ruimte en de dynamiek van het internet.

Gelegen in de wijk Liniekwartier, een multiculturele buurt in de nabijheid van het station Breda bevindt Witte Rook zich letterlijk en figuurlijk op de grens tussen de intimiteit van sociale processen en de snelheid van het stedelijk leven. Witte Rook is een vertrekpunt voor de kunstenaar; door het bieden van gastvrijheid en het bevorderen van wederkerigheid creëren we een vertrouwde omgeving voor onderzoek, talentontwikkeling en registratie van waaruit richting gegeven wordt aan kunstenaarscarrières.

Door beeldende kunst als een vanzelfsprekend onderdeel van de samenleving te beschouwen, creëert Witte Rook aanleidingen die relaties leggen met maatschappelijke vraagstukken en artistieke contexten. De onvermijdelijke digitalisering van de samenleving plaatst Witte Rook binnen het domein van de kunsten door digitale storytelling, publicaties en onderzoek naar andere werkvormen.

Het AIR programma bestaat uit drie residency vormen. AIR Internationaal, AIR Binnenland en AIR Lokaal. Het Online platform is de verzamelplek van artikelen en publicaties als onderdeel van de website van Witte Rook. Het project 49m2 is een artistiek gedreven onderzoek in en naar de openbare ruimte. Een speciaal residencyproject is Brieven uit Spanje waarin historie en erfgoed verbonden wordt aan een internationaal perspectief. Voor de ontwikkeling van talenten werken we samen met Kunstpodium T en TAC Eindhoven in het programma Inversie. Studio Linie is het programma van wijk gerelateerde projecten in de openbare ruimte. Entrepot is het onderzoeksproject voor digitale cultuur in beeldende kunst.

Witte Rook werkt op stedelijk niveau samen in Art Rendez Vous Breda, in de provincie in het talentontwikkelingsprogramma TalentHub Brabant, maakt deel uit van AIR platform Brabant, is aangesloten bij De Zaak Nu en De Kunst van Brabant en wordt gesteund door Kunstloc Brabant, Provincie Noord-Brabant,  Gemeente Breda , stimuleringsfonds voor creatieve industrie en wooncorporatie ALWEL.

Comments are closed.