Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

AIR International

Witte Rook’s AIR international program is intended for internationally working artists who relate their work to an environment for inspiration, interaction or research for the duration of a two-month residency. Internationally operating artists refer to practices in which contemporary issues surrounding internationalization play a role. Think of themes such as digitization, sustainability or inclusion. The environment generally refers to the city of Breda and in particular the Liniekwartier district. Witte Rook is literally and figuratively on the border between the fast, urban life and the intimate of a multicultural working-class neighbourhood. Through the artist’s artistic methodology we look at our own environment with new eyes and establish a dialogue.

The residency consists of a two-month work period on location, an introductory program with relevant discussion partners, including curators, organizers and artists, and an open studio moment. At the end of the work period, there is a conversation with an art professional, which is followed by a publication on the online platform. We expect the artist to share the process in the form of visual results and a series of descriptions or notes. In consultation and with editorial support, this will be published online to develop digital story structures in art and to engage the public. At the end of the residency there will be a presentation with an opening of two weekends and a special activity in consultation with the artist.

The open call for 2022-2023 is now closed. There will be a next round August/September 2023.

Het AIR internationaal programma van Witte Rook is bedoeld voor internationaal werkende kunstenaars die hun werk relateren aan een omgeving voor inspiratie, interactie of onderzoek voor de duur van een residency van twee maanden. Met internationaal opererende kunstenaars wordt gedoeld op praktijken waarin hedendaagse vraagstukken rondom internationalisering een rol spelen. Denk hierbij aan thema’s als digitalisering, duurzaamheid of inclusie. Met de omgeving wordt in het algemeen gedoeld op de stad Breda en in het bijzonder de wijk Liniekwartier. Witte Rook bevindt zich letterlijk en figuurlijk op de grens van het snelle, stedelijk leven en het intieme van een multiculturele volkswijk. Via de artistieke methodiek van de kunstenaar kijken we met nieuwe ogen naar onze eigen omgeving en komt de dialoog tot stand.

De residency bestaat uit een werkperiode op locatie van twee maanden, een kennismakingsprogramma met relevante gesprekspartners, o.a. curatoren, organisatoren en kunstenaars en een open studiomoment. Aan het einde van de werkperiode volgt er een gesprek met een kunstprofessional waaruit een publicatie volgt op het onlineplatform. We verwachten van de kunstenaar dat het proces in de vorm van visuele resultaten en een serie van beschrijvingen of notities gedeeld wordt. In overleg en met redactionele ondersteuning wordt dit online gepubliceerd om digitale verhaalstructuren in de kunst te ontwikkelen en het publiek deelgenoot te maken. Aan het einde van de residency volgt een presentatie met een openstelling van twee weekenden en een speciale activiteit in samenspraak met de kunstenaar.

De open call voor 2022-2023 is gesloten. De volgende ronde zal medio augustus/september 2023 plaatsvinden.