Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Entrepot

Het project Entrepot is bedoeld voor technologisch onderzoek en digitale bewustwording in de beeldende kunst. De impact van digitalisering op het dagelijks leven is groot. Niet alleen vanwege het organiseren van de maatschappij in platforms, maar ook omdat een groot deel van het dagelijks leven online plaatsvindt, zelfs al voor de massale overstap door Covid-19. Van jong tot oud wordt er online gewerkt of ontspanning gezocht. Digitalisering speelt ook een steeds belangrijkere rol in diverse grote vraagstukken waarbij de verbeeldingskracht van kunstenaars en ontwerpers van belang is.

Met het project Entrepot gaan we uit van de vraagstelling: hoe kunnen kunstenaars digitale ruimte innemen? Sinds 2016 zetten we ons online platform in door publicaties over het kunstenaarsproces. De laatste jaren gebruiken we digitale storytelling als een methode om samen met kunstenaar de balans te zoeken tussen het gebruik van de digitale en de fysieke ruimte. Het is onze overtuiging dat als internet en digitalisering een rol van betekenis speelt in het dagelijks leven daardoor ook een plek is waar juist kunstenaars het verschil kunnen maken. De vervolgvraag is: welke rol kunnen wij als organisatie spelen? Digitalisering in de kunst is niet alleen een kwestie van techniek. Het is ook een andere manier van denken. Zoals over uniciteit en authenticiteit, die in een online omgeving een geheel andere impact en waarde heeft.

De naam Entrepot is gebaseerd op de betekenis: het bewaren van iets waarvan de bestemming nog niet vaststaat. We weten nog niet waar het onderzoek ons zal brengen, maar wel dat we de resultaten van dit ‘iets’ zullen delen en bewaren tot het een bestemming heeft. Met project Entrepot zetten we de eerste stappen voor de doorontwikkeling van het huidige online platform naar een platform voor technologisch onderzoek en digitale bewustwording. Technologie in de zin van innovatief werken en denken om het tussengebied te verkennen van het praktische van de techniek en de inhoudelijke kwesties die daarmee aangekaart worden. Het streven is om in de nabije toekomst kunstenaars de gelegenheid bieden om met digitalisering te experimenteren, nieuwe strategieën te bedenken en methodes te ontwikkelen voor meer zichtbaarheid, ander publieksbereik en nieuwe kunstvormen.

Het project Entrepot wordt gesteund met een startsubsidie in de regeling digitale cultuur van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

 

Foto: Noun – Nele Brökelmann, AIR Internationaal 2020.