Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs

Playgrounds: Movement in the eye of your smartphone

Het festival Playgrounds is meer dan een jaarlijks hoogtepunt van visuele innovatie. Gedurende het hele jaar, op diverse locaties, organiseren zij sessies en tonen aankomende talenten, met aandacht voor nieuwe mogelijkheden van de verbeeldingskracht. Een kort bezoek tijdens de opbouw van Playground Session #3.

800_eyejack1Tussen de voorbereidingen in de zaal en de Virtual Reallity installaties van Apvis en Brandspanking hingen traditionele prints die, weliswaar illustratief interessant, niet het virtuele karakter van Playgrounds leken te representeren. Dat dit een misvatting is, werd door curator Leon van Rooij direct gelogenstraft. Op het moment dat je de prenten bekeek met een app op een smartphone toonde het scherm de afbeelding in beweging, verandering in kleur, bijna een minifilmpje.

800_eyejack_sutu

Het programma Eyejack, waarmee dit wordt gemaakt, is nu nog in gebruik door een selecte groep artists voor onder andere Art Prints, T-shirts en ook als graphic novel van de hand van de Australische SUTU. Over afzienbare tijd wordt Eyejack gelanceerd wat ongetwijfeld ook tal van commerciële toepassingen zal krijgen maar, naar ik hoop, ook een weg in de beeldende kunst zal vinden.

800_eyejack2
Het past in een traditie van het visualisering van beweging zoals de fundamentele principes van de futuristen die een breuk propageerden met de tradities ten gunste van de verworvenheden van de industriële vooruitgang. Iets recenter, de Op Art generatie, die de beweging zelf simuleerden wat zich uitstrekte tot een visuele acceptatie in het dagelijks leven. Maar ook voor de computergeneratie is de screensaver een bekend fenomeen waar beweging noodzaak was om inbranden van het beeldscherm te voorkomen. Tal van beeldschermen produceerden kleine kunstwerkjes zodra de gebruiker het apparaat even met rust liet. Of we met Eyejack een nieuwe fase ingaan, de tijd zal het leren.


 
Auteur:
Esther van Rosmalen

Speelhuislaan 171, Breda, Nederland

EYEJACK is an Augmented Reality App for buying and experiencing curated AR products. EYEJACK launched in November 2016 with it's flagship project the Prosthetic Reality AR Art book - which was created in collaboration with Code On Canvas and over 45 artists from around the world.  EYEJACK plans to curate many more creative AR projects in the future including AR art prints, comics, stickers and t-shirts. For more information and support enquiries contact: sutu@sutueatsflies.com

Playgrounds is een festival dat zich richt op bewegend (digitaal) beeld in onder andere animatie, virtual reality, games en visual effects. Sinds 1 november 2016 is er een talentenontwikkelingsprogramma gestart, Playgrounds Next waarbij talenten een jaar lang coaching krijgt bij hun artistieke, technische en professionele ontwikkeling. De drie Brabantse talenten die aan de pilot 2017 deelnamen zijn Bram Knol, Jenny van den Broeke en Vera van Wolferen.

Playgrounds Next is een talentontwikkelingstraject op maat. Samen met de geselecteerde talenten wordt een jaar lang een persoonlijk programma ontwikkeld en doorlopen. De deelnemers presenteren tijdens een van de evenementen van Playgrounds de resultaten van hun onderzoek en ontwikkeling. Workshops en masterclasses worden op maat ontwikkeld, maar worden voor een deel opengesteld voor andere filmmakers en animatoren zodat meer Nederlands talent zich kan professionaliseren en verdiepen en het programma bijdraagt aan de creatieve sector in de provincie.

 

Fotografie Nadia Ten Wolde

 
graphic design & comics:
#4 - Simplifying visuals to emphasize the message
Simplifying imagery can be of great use when trying to communicate a message. For example, if you want to show a hand, you can sho...
 
electron residency:
How to Get to You
Soup Imagine you’re a cook. If you want to make soup, you choose what kind of soup you want, what it should taste like when it...
Door: Gastauteur
 
electron residency:
More than just a graduation project
It is ironical, how sometimes we take things for granted and, when they happen to be completely different from our understanding, ...
Door: Gastauteur